ΕΓΓΡΑΦΗ

ως publisher / ΩΣ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

(άνοιγμα κανόνων)
Η άγνοια των κανόνων δεν αποτελεί δικαιολογία.