Cash App & Cash App Taxes_US

http://cash.app/taxes
ID του offer: 15183
Στόχος Πληρωμή Επεξεργασία Postclick Ποσοστό έγκρισης
CPA
iOS/Android App (Cashtag Selection): $3.85 iOS/Android App (Successful Money Movement): $7.70
Νόμισμα: USD
Στόχοι ID: 22117 (Ενεργή)
3.85-7.70 $ μέγιστο όριο 40 days
30 days Δεν υπάρχουν πληροφορίες

Γεωγραφική στόχευση:

Ηνωμένες Πολιτείες

Περιγραφή:

Cash App is a Peer-to-Peer payment app that allows individuals to quickly send, receive and invest money, while Cash App Taxes offers 100% free tax returns and provides access to features such as Audit Defense and Jumpstart.


Payout Details:

 • iOS/Android App (Install): $0.00
 • iOS/Android App (Link Card): $0.00
 • iOS/Android App (Alias Link): $0.00
 • iOS/Android App (Link Bank Account): $0.00
 • iOS/Android App (Alias Register Complete): $0.00
 • iOS/Android App (Cash Card Order): $0.00
 • iOS/Android App (Cashcard Activate Start): $0.00
 • iOS/Android App (Crypto Trade Complete): $0.00
 • iOS/Android App (Attempted Money Movement): $0.00
 • iOS/Android App (Cashtag Selection): $3.85
 • iOS/Android App (Successful Money Movement): $7.70

 • 40ημέρες
  processing time
 • 9.5M
  users monthly
 • 20$
  Average purchase size
 • 2%
  Conversion
 • 100% free for state and federal returns
 • The free Cash App Taxes supports most IRS forms.
 • The app is set up to help you prepare and file your tax forms.
Top countries

Τα landing (1):

Προβολή όλων

Πρόσθετοι όροι:

You can promote free mobile payment and e-file services

Προτεινόμενες πηγές επισκεψιμότητας:

Email, Social Influencer, Native, Loyalty/Rewards, Network, Media Arbitrage, Content/Reviews, Commerce Solution, Cross Audience Monetization