Πώς να γίνετε publisher;

Για αυτό, υπάρχουν δύο τρόποι:

·  Μπορείτε να έχετε έναν ιστοχώρο (site), αλλά καλύτερα μερικά sites.

·  Μπορείτε να ασχοληθεί με arbitrage traffic, που σημαίνει την αγορά του traffic.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην Adpump, και στη συνέχεια, καθορίστε μία ή περισσότερες από τις πηγές επισκεψιμότητας που πληρούν απλές απαιτήσεις.

Στη συνέχεια, μετά από την έγκριση και τον έλεγχο των πηγών σας θα μπορείτε να επιλέξετε από μια μεγάλη λίστα με τους διαφημιστές μας, τους κατάλληλους στο trafficσας του siteσας ή τις προσφορές σας - offers. Οι κανόνες τον offers περιγράφουν οι στόχοι, που θα πρέπει να επιτύχει ο επισκέπτης του site, δηλαδή η δράση για την οποία θα πληρωθείτε εσείς αργότερα.

Αν έχετε βρει μια κατάλληλη προσφορά, θα πρέπει να πάρετε το προσωπικό σας linkγι’αυτό και να χρησιμοποιήσετε αυτόν το σύνδεσμο για να προσελκύσετε επισκέπτες απο το site σας. Επίσης, σε πολλά offersέχουμε τα banners, τα οποία μπορέιτε να χρησιμοποιήσετε.

Αυτό είναι! Αρκετά απλό! Στο προσωπικό σας λογαριασμό account θα μπορείτε να παρακολουθείτε τον αριθμό των επισκεπτών που φέρνετε, πόσοι από αυτούς φθάνουν στην επίτευξη των στόχων, δηλαδή  εκτελούν την απαιτούμενη ενέργεια, και το εισόδημά σας!

Μια σύντομη λίστα των όρων publisher (webmaster):

Publisher - αυτός είσαι εσύ, μετά την εγγραφή.

Διαφημιστής (Advertiser) – είναι πελάτης  της Adpump, οι επισκέπτες της τοποθεσίας του οποίου θα πρέπει να εκτελέσουν τις ενέργειες που θα πρέπει να επιφέρουν πληρωμή.

Πηγή -  είναι η ιστοσελίδα σας ή το δίκτυο διαφημίσεων ή σύστημα doorway από το οποίο μπορείτε να προσελκύσει επισκέπτες στις ιστοσελίδες των διαφημιστών.

Προσφορά ή Offer - μια προσφορά από ένα διαφημιστή μπορεί να έχει αρκετούς διαφορετικούς στόχους.

Ο στόχος - μια ενέργεια που πρέπει να πληρεί ένας επισκέπτης στο site του διαφημιζόμενου, και η ενέργεια αυτή πρέπει να πληρωθεί.

Εγγραφή ως publisher