TERMS OF USE FOR PUBLISHERS

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az Adpump partnerprogram lehetőséget biztosít a webmesterek számára, hogy saját hirdetők ajánlataival dolgozhassanak a hirdetők forrásait felhasználva a meghatározott célok eléréséért odavonzott felhasználók kifizetésével.

2. Az Adpump a saját  tevékenységét saját szoftverek segítségével végzi, melyek az Adpump.ru és azok aldomain-jein vannak elhelyezve. 

3. Ahhoz, hogy webmesterként részt vegyen a programban, át kell mennie a regisztráción.

4. A Vezetőségnek jogában áll minden indoklás nélkül felmondani a webmester partnerprogramban való részvételét.

II. a forrásokkal szemben támasztott követelmények

5. Ahhoz, hogy ön el kezdhessen dolgozni a látogatók ajánlatokra történő odavonzásáról szóló munkában, a programban regisztrálni kell egy vagy több forrást.

6. Források lehetnek:

6.1. A webmesterek saját weboldalai.

6.2. Kontextuális, banner és teaser reklám hálózatok.

6.3. Közösségi média.

6.4. Doorway-ek, melyeket azért hoztak létre, hogy az alacsony frekvenciájú lekérdezéses kereső rendszerekhez odavonzzák a forgalmat.

6.5. Forgalom arbitrációs (vétel-eladás) rendszerek.

6.6. Egyéb a Vezetőséggel előzetesen leegyeztetett források.

7. A webmesterek saját weboldalaival kapcsolatos követelmények:

7.1. A napi látogatottság az utóbbi egy hónapon keresztül átlagosan legalább 2000 egyedi látogatót kell, hogy elérjen. (Kivéve azokat a weboldalakat, melyeket kereskedelmi célokra hoztak létre, pl. promóciós kód, banki, játék témájú aggregátorok, stb.).

7.2. Az oldal nem sértheti az Orosz Föderáció jogszabályait.

7.3. A weboldalt fizetős hosting téren kell elhelyezni (kivételt képezhetik az előzetes eladási oldalak és a különálló landing-ek).

7.4. Az oldalon lévő forgalom legalább 50%-a kereső rendszerekből kell, hogy beáramoljon.

7.5. A rendszerben nem engedélyezettek a feltupírozott nézettségű oldalak.

8. A közösségi médiából származó forrásokkal kapcsolatos követelmények.

8.1. Amennyiben a forrás csoport, akkor az utóbbi egy hónapon keresztül a napi látogatottság meg kell, hogy haladja a 2000 egyedi látogatót.

8.2. Tilos saját weboldalak forrásként történő használata.

9. A forrás nem tartalmazhat "felnőtt" (adult) anyagokat, beleértve a képi megjelenést, szöveget, hivatkozásokat a "felnőtt" témákra.

10. A Vezetőség minden egyes forrást a programban történő használat előtt ellenőriz. Az ellenőrzés 72 órán belül megtörténik.

11. Az Adpump vezetősége fenntartja a jogot, hogy a programban való használattól bármilyen forrást indoklás nélkül elutasítson.

III. korlátozások

12. A webmesternek tilos:

12.1. Nem jóváhagyott és betiltott források használata.

12.2. Olyan forrásokat használni, melyek sértik az Orosz Föderáció jogszabályait , beleértve a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályokat.

12.3. Bármilyen módszerrel befolyásolni a rendszert, beleértve:

12.3.1. Önállóan teljesíteni a célokat.

12.3.2. Más felhasználókat kéréssel, jutalommal, átveréssel vagy megvezetéssel rávenni a célok teljesítésére.

12.3.3. Elrejteni vagy megváltoztatni az ajánlót.

12.3.4. Megváltoztatni az IP címet egy alhálózat keretében vagy proxy-szervereket és anonymazer-eket használni.

12.3.5. Az ajánlatban nem megengedett és a leírásában szereplő ajánlatok használata.

12.3.6. Kéretlen hírlevél (spam) használata felhasználók vagy más webmesterek idevonzásához.

12.3.7. A célzott ajánlathoz nem tartozó grafikai és egyéb reklámanyagok, beleértve más termékhez vagy brendhez kapcsolódó reklámanyagok használata forgalomnövelés céljából.

12.3.8. Valótlan tények használata az ajánlattal kapcsolatban tudatosan forgalom növelés céljából.

12.3.9. Látogatók automatikus tevékenységének kezdeményezése scriptek, botok és bármilyen más eszközök segítségével.

12.4. Bármilyen olyan forgalmat használni, ami aktív reklámrendszerektől jön (seosprint, wmmail, stb.)

12.5. Figyelmen kívül hagyni a Vezetőség olyan kéréseit, melyek a forgalom forrásával kapcsolatos adatok szolgáltatására vonatkozik vagy bármilyen más információ szolgáltatására, ami a webmester az Adpump programban folytatott tevékenységére vonatkozik.

12.6. Bármilyen eszközzel megvezetni a Vezetőséget.

IV. jogok és kötelességek

13. A webmester köteles:

13.1. Szigorúan betartani a jelenlegi Szabályokat.

13.2. Mindig csak hiteles információkat adni az Adpump partnerprogram keretében végzett tevékenységéről.

13.3. Abban az esetben, hogyha kérdések merülnek fel a partnerprogram használatával kapcsolatosan, az Adpump webmesterek részére üzemeltetett ügyfélszolgálatához fordulni.

13.4. Késedelem nélkül reagálni a Vezetőség kérelmeire és megkereséseire, valamint megszüntetni a hirdetők reklamációinak okait a reklámanyagok tartalmát és minőségét, valamint a reklámanyagok forrásait és kihelyezés módját illetően. Abban az esetben, ha a Vezetőség kérésére és megkeresésére 12 órán belül nem érkezik válasz, akkor a Vezetőségnek jogában áll a webmesterrel szemben szankciókat alkalmazni.

14. A partnerhálózat Vezetőségének jogában áll:

14.1. Felfüggeszteni a felhasználófiókra történő kifizetéseket az okok tisztázásáig azokban az esetekben, amikor ellenőrizni szeretné a webmester megadott adatait, a webmester forgalmának minőségét (a hirdető kérésére is), valamint abban az esetben, amikor objektív oka van meggyanúsítani a webmestert a jelenlegi szabályok megsértésében. A kifizetések felfüggesztésével egyidejűleg a Vezetőség a webmester számára ticket-et hoz létre az okok megjelölésével és válasz kérésével.

14.2. Ideiglenesen vagy állandóan blokkolni azt a forrást, amely megszegi a jelenlegi Szabályokat, beleértve a hirdető kérésére történő blokkolást is. A forrás blokkolásával egyidejűleg a Vezetőség a webmester számára ticket-et hoz létre az okok megjelölésével és válasz kérésével.

14.3. Blokkolni a webmester fiókját a hirdető panasza alapján, ami egy adott partnertől jövő forgalomra vonatkozik.

14.4. Blokkolni azt az ajánlót, akinél a beajánlottak 70 vagy ennél több százaléka már blokkolva van a rendszerünkben.

14.5.    Abban az esetben, amikor a webmester már három hónapja nem válaszol a Vezetőség kéréseire vagy nem dolgozik a rendszerrel, úgy blokkolni a fiókot, hogy ne lehessen ezen változtatni és a belső egyenlegen lévő eszközöket ne lehessen visszatéríteni.


V. büntető szankciók

15. Abban az esetben, ha a webmester megszegi a jelenlegi Szabályokat, az Adpump partnerhálózat Vezetőségének jogában áll:

15.1. Az okok tisztázásáig felfüggeszteni a fiókhoz kapcsolódó kifizetéseket.

15.2. A szabálysértés mértékétől függően a webmester számláján lévő összeg 30-100%-át behajtani.

15.3. Blokkolni a fiókot a rendszerhez történő hozzáférés, az eszközök kiutalása és a blokkolás feloldásának lehetősége nélkül.

VI. elszámolások rendje

16. A webmesterek kifizetései WMR-pénztárca számlára történnek, a számlaszámok adatai a saját irodában vannak megadva. A kifizetések hetente egyszer történnek csütörtöktől vasárnapig. Egyszerre dolgozzák fel azokat a kifizetéseket, melyek múlt csütörtöktől szerdáig bezárólag lettek igényelve.

17. Minden ajánlat Várakozási idő értéket kap, amely egyenlő azon napok számával, amit a rendszer és a hirdető kap a tevékenység ellenőrzésére. A Várakozási idő leteltével, ha a tevékenységet nem utasította el a rendszer vagy a hirdető, akkor a jutalom kifizetése hozzáférhetővé válik.

18. A webmester számlája két mezőből áll: Egyenleg és Hozzáférhető. Az Egyenleg a Várakozási idő leteltével a tevékenységekért potenciálisan megkeresett összeget tartalmazza. A Hozzáférhető pedig a kiutalható pénzeszközöket tartalmazza.

19. Kifizetések tejesítésével kapcsolatos szabályok:

19.1. A kifizetések minden héten, a hét valamelyik napján történnek moszkvai idő szerint csütörtöktől vasárnap éjfélig.

19.2. A webmesterek számára minden  kifizetés központilag és egyidejűleg történik idő előtti egyéni utalás lehetősége nélkül.

19.3. Ahhoz, hogy megkapja a kifizetést, igényelnie kell azt a saját irodáján keresztül. Csak olyan összeget lehet igényelni, ami a Hozzáférhető mezőben szerepel.

19.4. Kifizetésre kerülő minimális összeg: 300 Rubel.

20. A webmesterek más webmestereket (beajánlottakat) regisztrálhatnak az Adpump partnerprogramban felhasználva a saját irodájukban lévő referral linket. Minden beajánlott után a meghívást intéző webmester a beajánlott bevételeinek 5%-át fogja megkapni.

VII. záró rendelkezések

21. A Vezetőségnek jogában áll bármelyik pillanatban a jelenlegi szabályokat előzetes értesítés nélkül megváltoztatni.

Legutóbbi szerkesztés dátuma: 2012. december 25

Előző verzió